Capacitor Bank มีหน้าที่อะไร ?

ประโยชน์ ของ Capacitor Bank หรือ Power Capacitor คือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่จ่าย Reactive Power ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำ…

adminedit

October 12, 2019