Capacitor Bank for SME

สำหรับกิจการ SME ที่ต้องการ ลดค่าไฟฟ้า จากค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ในยุค โควิด19 บริษัทฯ ยินดี จำหน่าย ติดตั้ง…

…ตู้แคปแบ้งค์ หรือ ตู้ คา ปา ซิ เตอร์ ไฟฟ้า แรงต่ำ สามารถออกแบบให้ประหยัด ที่สามารถใช้งานได้ดี มีคุณภาพ และมีการรับประกัน ในราคาพิเศษได้ โดย บริษัท พีเทส จำกัด