ทำไมต้องตรวจเช็ค CAP BANK

คาปาซิเตอร์แบ้งค์ ถือว่าเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่ง ในตู้เมนไฟฟ้า เพราะมีจุดต่อทางไฟฟ้าจำนวนมาก…

…และมีความร้อนสะสม รวมถึงมีการเสื่อมสะภาพของฉนวนไฟฟ้า จากการใช้งานและสภาพแวดล้อม
เราจึงควรหมั่น ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือมากกว่า ตามการใช้งานอย่างเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการยืดอายุใช้งาน Capacitor Bank