ทำไมต้องตรวจวัดฮาร์มอนิกส์?

เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าประเทศไทย มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขีดจำกัด…

…การปล่อยฮาร์มอนิกส์ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากกิจการใดมีปริมาณฮาร์มอนิกส์เกินข้อกำหนด การไฟฟ้าอาจบังคับให้แก้ไขหรือระงับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ ซึ่งรวมถึงผู้จำหน่ายไฟฟ้าเอกชน

👉เพื่อปฎิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มีความไวต่อฮาร์มอนิกส์ ผู้จำหน่ายอาจผูกเงื่อนไขเรื่องคุณภาพของระบบไฟฟ้ากับการรับประกันตัวสินค้า

👉เพื่อปฎิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้เช่าสถานที่ ผู้ให้เช่าสถานที่บางราย เช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง อาจมีข้อกำหนด เรื่องการควบคุมปริมาณฮาร์มอนนิกส์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำเข้าติดตั้งในพื้นที่เช่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม

👉เพื่อหาที่มาของปัญหาในระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้น หลายกรณีที่พบปัญหาต่างๆ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น เซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาด, เบรคเกอร์ตัดวงจรโดยไม่มีสาเหตุ, แผ่นวงจรชำรุดบ่อย, มอร์เตอร์ไหม้ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้การตรวจตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆในระบบไฟฟ้า นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

👉เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดสเปคอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งร่วมในระบบไฟฟ้าเดียวกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างอาจได้รับผลกระทบจากฮาร์มอนิกส์หรือเป็นตัวขยายปริมาณฮาร์มอนิกส์ที่มีอยู่ เช่น Capacitor Bank ซึ่งต้องมีการเลือกสเปคหรือการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสม

👉เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบอุปกรณ์กำจัดฮาร์มอนิกส์ หรือ ฮาร์มอนิกส์ฟิลเตอร์ ซึ่งการทราบค่าปริมาณฮาร์มอนิกส์และลำดับฮาร์มอนิกส์ที่ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ในการเลือกประเภทของอุปกรณ์กำจัดฮาร์มอนิกส์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า