สาเหตุสายไฟไหม้ในตู้ CAP Bank

จากรูปเป็น Case การเข้า Service ตู้ Capacitor Bank มีการต่อคาปาซิเตอร์ 3 เฟส พบ…

…สภาพฉนวนของสายไฟฟ้าเฟส R ไหม้มีความเสียหายมากเริ่มจากขั้วต่อ Contactor ไล่ไปทาง Fuse Base สภาพพลาสติกบริเวณรอบจุดต่อที่ Contactor มีการหลอมละลาย ติดกับน๊อตยึด

ส่วนสายไฟฟ้าเฟส S,T อยู่ในสภาพปกติ รอบบริเวณจุดต่อที่คอนเทคเตอร์มีสีน้ำตาลที่ปลายปลอกหุ้มสายเล็กน้อยจากความร้อน น๊อตที่จุดต่อขันอัดเข้าได้อีกเล็กน้อย

สภาพจุดต่อที่ Fuse Base ทั้ง 3เฟส น๊อตแน่นปกติตามตำแหน่งมารฺ์คเดิม

ดังนั้น สันนิษฐานได้ว่า สาเหตุเกิดจากขั้วต่อสายที่ Contactor ซึ่งเป็นแบบขันอัด ที่เฟส R มีการคายตัวมาก ทำให้เกิดความตามทานสูงบริเวณจุดต่อที่เป็นทางผ่านของกระแส ส่งผลให้มีอุณหภูมิ ณ จุดนั้นเกินพิกัดของสายไฟฟ้า(70°C)และฉนวนรอบขั้วต่อสาย จนเป็นจุดเริ่มเกิดการเสียหายลุกลาม

📣ทั้งนี้ เนื่องจากภายในตู้ Capacitor Bank มีจุดต่อสายจำนวนมาก จึงควรหมั่นดูแลตรวจเช็คจุดต่อสายทั้งหมดเป็นประจำ