Slider

สินค้าและบริการ

PTES Capacitor
Power Factor Correction and Harmonics Filtering

ศูนย์ จำหน่าย ออกแบ ติดตั้ง ปรับปรุง ตู้คาปาซิเตอร์ และฮาร์มอนิกฟิลเตอร์ 
ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบประการณ์กว่า 20ปี และผลงานที่ผ่านหลายร้อยโครงการในงานด้าน Power Factor Correction และ Harmonics Filtering บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ตู้คาปาซิเตอร์ และฮาร์โมนิกฟิลเตอร์ ครบวงจร โดยได้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาความสูญเสียในระบบไฟฟ้า ตลอดจนลดค่าไฟฟ้า ให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพที่กล้ารับประกันผลงาน และราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้า และสามารถคืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว

บริษัทฯ ยังได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักในการปรับปรุงค่า Power Factor และ การกำจัด Harmonic ได้แก่ Power Capacitor และ Reactor ภายใต้ Brand “PTES” รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ ตู้ Capacitor Bank, ตู้ Detuned Capacitor Bank และ ตู้ Harmonics Filter ใน Brand “PTES” อีกด้วย และด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรที่เป็นโรงงานผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นศูนย์จัดจำหน่าย Capacitor ทุกยี่ห้อ และ Harmonics Filter Brand ชั้นนำที่มีคุณภาพและปสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก อาทิเช่น Shaffner จาก Switzerland, MTE จาก U.S.A. โดยผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

รายละเอียดสินค้าและบริการหมวด PTES Capacitor

 •  ผลิต จำหน่าย Capacitor และ Reactor Brand “PTES”
 •  ผู้แทนจำหน่าย Capacitor หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ABB, Schneider,  EPCOS, SHIZUKI , FRANKE, RTR, DUCATI, ENTES, DUCATI, FRANKE, FRAKO, CIRCUTOR, ELECTRONICAL, SAMWHA, NOKIAN, PRECISE, ZEZ…
 •  ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งตู้ Capacitor Bank
 •  จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง Harmonic Filter 
 •  ตรวจวัด วิเคราะห์ Harmonics ในระบบไฟฟ้า
 •  ตรวจเช็ค และปรับปรุงตู้ Capacitor Bank เก่า

PTES Electric
Supply of Electrical Equipments

ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย หลากหลายยี่ห้อ ครบวงจรทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร ระบบล่อฟ้า ระบบกราวด์ เพื่อรองรับผู้ใช้งาน ภาคธรกิจ อุตสาหกรรม ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า ในราคามิตรภาพ ดำเนินงานภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

รายการสินค้า PTES Electric

 • High Voltage Equipment
 • Low Voltage Equipment
 • Grounding Equipment
 • MDB, DB, Load Center, Consumer Unit
 • Wall Mounting Cabinet, Wireway, Cable Ladder, Cable Tray
 • ACB, MCCB, MCB, Magnetic Contactor
 • Digital Power Meter, C.T., Protection Relay, Switchboard Accessories

PTES Inspector
Engineering Inspection

งานตรวจสอบด้านวิศวกรรมตามกฎหมายและตามความต้องการ

 

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน 0797/55 จากสภาวิศวกร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ น.0288/2561 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทั้งทีมงานได้ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น

 • นายธวัชชัย ทองศรีเปล่ง วุฒิวิศวกรเครื่องกล ผู้ชำนาญการพลังงาน
 • นายสมฤทธิ์ สมสกุล วุฒิวิศวกรโยธา 
 • นายธีรพล อภัยสวัสดิ์ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม / สามัญวิศวกรโยธา

บริษัทฯ ให้บริการงานตรวจรับรองตามกฎหมายและงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการ ดำเนินงานภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

รายละเอียดงานบริการหมวด PTES Inspector

 • ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน ประจำปี
 • ตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
 • ตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
 • Thermoscan
 • Grounding Resistance Test
 • ตรวจสอบด้านวิศวกรรมอื่นๆ ตามความต้องการโดย สามัญ วุฒิวิศวกร

PTES Engineering
Installation of Power System

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูงแรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานติดตั้ง ระบบล่อฟ้า ระบบสายกราวด์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน โคมไฟถนน ระบบไฟอราม ระบบโทรศัพท์ ระบบซีซีทวี ระบบแลน ระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยประสบประการณ์นับสิบปี ปัจจุบัน บริษัท มีผลงานกับภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก อาทิเช่น สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประปานครหลวง กองทัพอากาศ โรงเรียนราชวินิต บางใหญ่ ฯลฯ อีกทั้งบุคากรด้านเทคนิคไดเรับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมืออรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอชีวะอนามัย

รายละเอียดงานบริการหมวด PTES Engineering

 • ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
 • ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า MEA PEA
 • ออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้าและ Grounding
 • ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • งาน Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้า

PTES Energy
Solar System and Equipments

งานออกแบบ ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์

ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเป็นที่สนใจของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนถึงภาคครัวเรือน และเป็นที่แพร่หลายเพิ่มมากขึ้น 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ดังต่อไปนี้

PTES Training
Engineering and Management Course

งานฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และการจัดการ

 

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบไฟฟ้ากว่ายี่สิบปี ทำให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ งานแก้ปัญหาพาวเวอร์แฟกเตอร์ คุณภาพไฟฟ้า และฮาร์มอนิกส์ งานติดตั้งตู้คาปาซิเตอร์แบ้งค์และฮาร์มอนิกส์ฟิลเตอร์ งานด้านตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบพลังงาน โดยทีมงาน ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้กับองค์กร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ