การตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของโรงงาน/สถานประกอบการ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปปรับบปรุง…

adminedit

October 12, 2021

Capacitor Bank มีหน้าที่อะไร ?

ประโยชน์ ของ Capacitor Bank หรือ Power Capacitor คือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่จ่าย Reactive Power ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำ…

adminedit

October 12, 2019

Electrical Connection Checking

…ทฤษฎีการเกิดไฟ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1.เชื้อเพลิง 2.อ๊อกซิเจน 3.ความร้อน เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง ไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่…

adminedit

October 3, 2019