Slider

เกี่ยวกับเรา

History

บริษัท พีเทส จำกัด (PTES CO.,LTD.)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.. 2554 ทุนจดทะเบียน ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101/14 หมู่ที่ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ด้วยความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กรองสัญญาณฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า ระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ เพื่อออกแบบ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบเฉพาะงาน ที่ผลิตเองในประเทศ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งาน ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการ หรือตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ  มีการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องครบวงจร โดยเป็นผู้ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย Capacitor และ Reactor ภายใต้เครื่องหมายการค้า PTES งานออกแบบ ประกอบ ตู้ Capacitor Bank ตู้ MDB และตู้จ่ายไฟต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ หลากหลายยี่ห้อชั้นนำ ในส่วนงานบริการ บริษัท ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ ระบบโซล่าเซลล์ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รวมถึงงานตรวจสอบด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานตรวจวัด วิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า งานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและตามความต้องการ โดยทีมงานวิศวกร ระดับภาคี สามัญ วุฒิ ทั้งสาขาไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สื่อสาร สิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานทั้งระดับผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ

 

PTES Vision & Mission

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า โดยกำหนด Misionและ Mission ไว้ดังนี้

Vision

เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่ลูกค้ายอมรับในคุณภาพสินค้าและพึงพอใจในบริการ

Mission

มุ่งมั่นให้บริการด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณ โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าและสังคม

Management

Dr.Pichet Thainiyom

บริษัท พีเทส จำกัด บริหารงานโดย วศ.ดร.พิเชษฐ์ ไทยนิยม วิศวกรไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 25ปี ด้านการออกแบบ ควบคุมงานติดตั้ง และบริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22kV 33kV 115kV (Overhead/Underground) ระบบไฟฟ้าโรงงาน/อาคาร ระบบเครื่องกล ระบบสื่อสาร งานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจรายงานการจัดการพลังงาน งานปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า (Power Factor Correction and Harmonics Filtering) รวมถึงงานตรวจวัด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

Certificate

 • ISO : 2000; National Science and Technology Development Agency
 • Power System Harmonics ; Center of Excellence in Electrical Power Technology Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 • Harmonic Filter Design Simulation ; Center of Excellence in Electrical Power Technology Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 • Power System Harmonic Modeling and Simulation ; Center of Excellence in Electrical Power Technology Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 • มาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและออกแบบระบบไฟฟ้า ;The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • Substation Equipment and Protection Relaying ;The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติการ ;The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง การป้อกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก ; The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • Computer and Telephone Cabling Systems ; Interlink Communication Public Company Limited
 • Installation and Testing Cabling Systems ; Interlink Communication Public Company Limited
 • การตีความข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ; Thailand Productivity Institute
 • โครงการ การจัดทำกลยุทธ์และแผนการตลาด ; Department of Industrial Promotion
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ; Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) 
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ; Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) 
 • ผู้สอนด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ; Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
 • ผู้สอนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้ามาทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 ; Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
 • พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 7 ; The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ; Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy
 • ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 5 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ; Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ ; Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy
 • IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) (Public) ; Management System Certification Institute (Thailand)
 • ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System – Awareness and Requirement ; United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
 • ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System – Internal Audit ; United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
 • ISO 14001:2015 Environmental Management System – Awareness and Requirement ; United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
 • Electrical Safety Inspector to Law Compliance Program ; Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
 • NFPA 101-Life Safety Code : 2018 : NFPA USA.

Educations :

 • Bechelor of Electrical Engineer 
 • Bechelor of Sience (Occupation Health and Safety)
 • Bechelor of Law (Studying)
 • Master of Business Administration 
 • Doctor of Philosophy in Public Administration 

ทีมงานด้านวิศวกรรม

 • นายธวัชชัย ทองศรีเปล่ง วุฒิวิศวกรเครื่องกล เลขที่ วก.909 / ผู้ชำนาญการพลังงาน
 • นายสมฤทธิ์ สมสกุล วุฒิวิศวกรโยธา เลขที่ วย.1953
 • นายธีรพล อภัยสวัสดิ์ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม เลขที่ สส.151 / สามัญวิศวกรโยธา เลขที่ สย.10674

Certificate

PTES Certificate

ปัจจุบัน บริษัท พีเทส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2015 จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI (British Standards Institution) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน 0797/55 จากสภาวิศวกร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ น.0288/2561 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทั้งบุคลากรด้านเทคนิค ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

PTES Engineering License No.797/55
PTES Building Inspector

Project Reference